Boekbespreking – Het Regiebureau

Het regiebureau – Kernprincipes voor sturen op resultaat

Verzakelijking van dienstverlening, hoe stuurt een organisatie dat goed aan? Met een regiebureau, vinden De Rouw en Verhoef. Met als regiedefinitie: ‘Regie wil zeggen dat je weet wat je wilt en dat je gaat zorgen dat daarvoor de benodigde middelen bij elkaar gebracht worden’.

Mijn belangrijkste bevinding na het lezen van dit boek: wie weet wat hij wil heeft zeker baat bij het aangereikte materiaal om de gewenste sturing vorm te geven. En dat maakt de kracht en de zwakte van het boek duidelijk. Een organisatie die weet wat ze wil krijgt handvatten voor de sturing van dienstverlening. Echter, zonder duidelijke doelstellingen / opdrachtgeverschap zal regie op dienstverlening een kwestie van vallen en opstaan blijven!

Volledige recensie

Comments are closed.