Advies & training

Leren & verbeteren

Wat bepaalt uw grip op verander-projecten? Ervaring leert dat hiertoe de besturing van projecten aan een aantal essentiële randvoorwaarden moet voldoen:

  1. De projectsturing moet aansluiten bij de bedrijfssturing. Immers, ook een project wordt beïnvloed door de veranderende day-to-day bedrijfswerkelijkheid!
  2. Het resultaat moet passen in de operationele werkelijkheid. Hoe betrokken zijn uw managers?
  3. Het resultaat moet moet iets toevoegen aan de huidige, dan wel toekomstige reguliere bedrijfsvoering. Heeft u voldoende zicht op het – gewenste – functioneren van uw organisatie?

De werkelijkheid leert dat lang niet altijd aan deze voorwaarden voldaan wordt. Ik help u en uw medewerkers met de verdere ontwikkeling op onderstaande aandachtsgebieden. Ik onderzoek, assisteer in het verder ontwikkelen en, indien nodig, leid op. Met speelse middelen (oa serious gaming). U merkt eigenlijk nauwelijks dat ik er ben, of was. Maar het was wel leuk én het gaat beter als ik geweest ben!

Specifieke aandachtsgebieden

Opdrachtgeverschap
Goed opdrachtgeverschap gaat over samenwerken op basis van de juiste condities en de juiste informatie, op de juiste tijd, op de juiste plaats, etcetera. Enterprise architectuurmanagement biedt hierbij de kaders. Heeft u een gemeenschappelijk kader, gedragen doelstellingen en resultaat-sturing dat bijdraagt aan wat u wilt?

Opdrachtmanagement
Leidt u uw projecten tot een succesvol resultaat? Weegt u: Wat en Waarom? Neemt u besluiten, ook tijdens projectuitvoering; Waar toe? En verbindt u en beweegt u uw omgeving tot de gewenste daden; met Wie en Wanneer? Beheerst u de 5 W’s die essentieel zijn voor goed opdrachtmanagement?

Portfoliomanagement
Portfoliomanagement is een beslissingsondersteunend proces waarbij de portfoliomanager  op regelmatige momenten een portfolio van dingen beoordeelt en adviseert over de te nemen actie. Wie neemt bij u de beslissingen, waarover, waartoe, en welke informatie is daarbij nodig?

Regievoering
Regie is gericht op controle op uw opdrachtnemers, al dan niet contractueel vastgelegd. Krijgt u wat u wilt van ingeschakelde dienstverleners?  Draagt u zorg voor het afstemmen van het aanbod op uw vraag en de continue besturing van de relatie, zowel op organisatorisch als op menselijk vlak? Heeft u echt zicht op wat dienstverleners voor u doen?

Allemaal vragen waarmee ik u help. In uw voordeel!

Tarieven
Op uurbasis :  € 150,- / uur (ex. BTW)

Serious gaming

Leren door te doen. Want met kennis alleen veranderen gedrag niet voldoende. Confrontatie met eigen doen is vaak een hele sterke trigger voor anders!

Opdrachtgeverschap & opdrachtmanagement
Al eens ongedwongen gepraat over de toegevoegde waarde van IT, van baas tot IT medewerker? Voelt best wel vreemd, nietwaar? In dit spel moet je wel. Al dan niet via communicatie met  andere stakeholders en managers, om tot een succesvol einde te komen.
‘Mission accomplished’?!

Portfolio management en regievoering
U bent stakeholder in het spel van verandering. Welk belang brengt u in? En hoe bereikt u uw doelen? Onderhandelen, op macht of op basis van gemeenschappelijke waarden? Tja, samenwerken is een kunst!

Tarieven
In-company: vanaf  € 1050,- / per dag (ex. BTW)

Opleidingsportfolio